Links

Testy ABX

Testy ABX polegają na stworzeniu kilku wersji notyfikacji, gdzie każda wersja wysyłana jest do wybranej puli odbiorców. Wersja notyfikacji, która uzyska najlepszy wynik w postaci najwyższego wskaźnika kliknięć, zostanie wysłana do reszty odbiorców w bazie.

Testy

Pierwszy krok Testy umożliwia nam stworzenie kilku kampanii, które mają zostać wysłane do różnych odbiorców. Sama kreacja przebiega dokładnie tak samo jak w standardowych kampaniach push, czy automation. Aby stworzyć kolejne kampanie, należy kliknąć w przycisk Dodaj.

Podział procentowy

Po utworzeniu kampanii, przechodzimy do następnego kroku - Podział procentowy. Na tym etapie wybieramy ilość osób, do których mają zostać wysłane testowe notyfikacje. Dla każdej stworzonej przez nas notyfikacji możemy określić liczbę jej odbiorców.

Czas kampanii

W kroku Czas możemy zaplanować, kiedy mają zostać wysłane nasze testowe kampanie, kiedy ma nastąpić zakończenie wysyłania testowych kampanii oraz ustalić ograniczenie ważności wygranej kampanii. Jeśli nic nie zaznaczymy w tym kroku, kampania zostanie wysłana natychmiast, test zakończy się po dwóch godzinach, a zwycięska kampania nie będzie miała ograniczenia czasowego.

Targetowanie

Następny krok, czyli Targetowanie umożliwia wysyłkę kampanii do określonej grupy odbiorców. Dokładnie tak, jak standardowej kreacji powiadomienia push. Jeśli nie wybierzemy żadnej grupy, kampania zostanie wysłana do wszystkich odbiorców.
Podsumowanie
Po wykonaniu wszystkich kroków, możemy przejść do ostatniego etapu - Podsumowanie, w którym możemy zobaczyć wszystkie wprowadzone przez nas informacje. Na tym etapie możemy zapisać szkic kampanii i wrócić do niej później, lub zaplanować wysyłkę i czekać na efekty.
Last modified 1yr ago