Links

Tagowanie

Aplikacja umożliwia tagowanie odbiorców na trzy sposoby:
  • manualnie, w tabeli subskrybentów,
  • automatycznie, za pomocą selektorów tagujących,
  • automatycznie, za pomocą kroku Tag w module automation.

Manualne dodawanie tagów

Możesz przypisać dowolny tag do określonego subskrybenta w tabeli subskrybentów. Po najechaniu na komórkę, w której znajdują się tagi wyświetli się ikonka plusa. Po kliknięciu w nią, pojawi się okienko z wyszukiwarką tagów.
Oprócz przeszukiwania możesz również dodawać nowe i usuwać istniejące tagi. Aby otagować wybranego odbiorcę kliknij w wybrany tag w wyszukiwarce bądź wpisz dowolny ciąg znaków i wciśnij enter by utworzyć nowy tag.

Tagowanie poprzez selektory

Aby użytkownicy tagowali się automatycznie według odwiedzanych podstron, możemy skorzystać z selektorów. W tym celu należy wejść w zakładkę Selektory i stworzyć nowy selektor, wybierając akcję Dodaj tag na podstawie treści elementu.
Kluczowym elementem każdego selektora jest jego ścieżka. Jest to klasa css, id lub ścieżka elementu na stronie, z której chcemy pobrać wartość i umieścić w tagu. Przykładowo, jeśli każda nasza podstrona ma tytuł, to w parametrze “ścieżka” możemy podać klasę css tego tytułu i wtedy odbiorcy będą tagowani według tytułów odwiedzanych podstron.

Tagowanie poprzez automation

Innym sposobem automatycznego nadawania tagów jest moduł automation. W każdym momencie scenariusza możemy wybrać akcję Tag, która pozwala na dodawanie i usuwanie tagów z subskrybenta.

Wykorzystanie tagów w targetowaniu kampanii

Skoro wiesz już w jaki sposób tagować subskrybentów, warto zastanowić się nad wykorzystaniem ich w targetowaniu.
Nadane tagi mogą posłużyć do targetowania kampanii masowych poprzez wybranie lub wykluczenie grupy odbiorców posiadających dany tag.
Oprócz tego posiadanie lub nieposiadanie przez subskrybenta tagu może zostać zastosowane jako warunek w przypadku scenariusza automation.
Możesz nadać subskrybentom dowolną liczbę różnych tagów, a w przypadku tagowania dynamicznego poprzez selektor, automatycznie może utworzyć się ich bardzo wiele.
Aby zachować przejrzystość oraz ułatwić wyszukiwanie i filtrowanie tagów, możesz nadać im wyróżniającą etykietę.

Tworzenie etykiet

Aby stworzyć etykietę, wejdź w zakładkę Etykiety Tagów w panelu bocznym i kliknij przycisk Nowa etykieta.
Tworząc etykietę możesz określić dwa parametry przypisanych do niej tagów:
  • Jednym z nich jest Strategia, czyli określenie czy tagi pod daną etykietą mają się Kumulować, czy Nadpisywać (wtedy subskrybent w danej chwili może mieć przypisany tylko jeden, najbardziej aktualny tag).
  • TTL (czas życia) to parametr określający po jakim czasie (dni lub godziny) dany tag ma zostać usunięty. Jeśli nie chcesz usuwać tagów, wybierz 0.

Wykorzystanie etykiet

Po stworzeniu etykiety możesz wykorzystać ją w dwóch miejscach:
  • W ustawieniach selektora tagującego. Wówczas wszystkie tagi nadane z tego selektora będą miały przypisaną określoną etykietę.
  • W tagowaniu za pomocą modułu automation. Po nadaniu subskrybentowi dowolnego tagu, możesz przypisać do niego istniejącą etykietę.
Last modified 1yr ago