Search
K
Links

Status aktywności

Ważną informacją na temat subskrybenta jest jego status. Mówi on o tym, czy odbiorca jest w stanie odbierać nasze powiadomienia czy też nie. Wyróżniamy jedynie dwa statusy: Aktywny i Wypisany.
Aktywny odbiorca to taki, do którego jesteśmy w stanie wysłać powiadomienie.
Wypisany odbiorca to taki, do którego nie możemy wysłać powiadomienia z rozmaitych przyczyn:
  • wypisał się za pomocą ustawień przeglądarki,
  • odinstalował przeglądarkę,
  • odinstalował Service Worker w przeglądarce (dzieje się to podczas czyszczenia ustawień przeglądarki).
Last modified 1yr ago