Links

Eksporty

Eksporty

W dowolnej chwili możesz wygenerować raport ze statystykami Twojego projektu w formacie pliku .csv dotyczący:
 • Danych kampanii (dane zawarte w raporcie: id kampanii, state, title, content, sent, clicked*, delivered, lost*, actionPrimary*, actionSecondary*, createdAt*, sendDate, sentDate, expireDate, redirectLink)
 • Subskrybentów (dane zawarte w raporcie: id, createdAt*, customId, tags)
 • Statystyk kampanii per minuta (dane zawarte w raporcie: dateTime, campaign, project, delivered, clicked)
Aby wygenerować raport:
 1. 1.
  Wejdź w zakładkę Eksporty.
 2. 2.
  Kliknij w przycisk Nowy Eksport.
 3. 3.
  W formularzu wybierz dowolną kolekcję oraz zakres czasowy.
 4. 4.
  Po kliknięciu przycisku Zapisz, rozpocznie się generowanie exportu.
Na liście poniżej pojawi się nowy wiersz z informacją o postępie exportu oraz w przypadku gotowego pliku przycisk do jego pobrania. W zależności od tego jak duża jest Twoja baza, eksport może potrwać od jednej sekundy do kilkudziesięciu minut.
W przypadku większych eksportów, możesz opuścić aplikację i wrócić do niej po dowolnym czasie by pobrać gotowy plik, gdyż tworzenie eksportu odbywa się na naszych serwerach.
*Słowniczek:
actionPrimary - kliknięcie w pierwszy przycisk akcji
actionSecondary - kliknięcie w drugi przycisk akcji
clicked - kliknięcie w pole bez przycisków (jeśli są). Aby zliczyć wszystkie kliki w powiadomienie push należy zsumować wartości clicked, actionPrimary, actionSecondary
createdAt - data utworzenia zdarzenia
sendDate - czas startu wysyłki
state (rodzaj kampanii):
- triggered - kampania automation
- draft - wersja robocza
- ready - kampania moment przed wysyłką
- sent - kampania masowa
Last modified 1yr ago